Disclaimer

Disclaimer – Voorwaarden & Bepalingen:

Gebruik van deze website

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze producten. Hoewel wij ons inspannen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, verklaren noch garanderen wij (expliciet noch impliciet) dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen.

Gebruik van ons eigendom

De namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website in verband met of voor het aanduiden van onze producten zijn eigendom van ProVelo tenzij anderszins vermeld. Het verkrijgen van toegang impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/of distribueren van deze informatie of deze namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dient u onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen.

Wettige geldigheid

Indien enige bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of on-afdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van het privacybeleid op deze website) zijn onderhevig aan en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".